slika

Volledig behandelde producten.

Een voorbeeld van producten die het volledige verzinkingsproces hebben doorlopen.
De zink bechermt metalen objecten tegen roestvorming.
Meer informatie vindt u hier